X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

زبان وادبیات فارسی

بررسی کتب زبان و ادبیات فارسی در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی و طرح و بررسی دروس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

منابع کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

فهرست منابع آزمون ارشد گرایش ادبیات فارسی

 

راهنمای استفاده از منابع برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد گرایش ادبیات فارسی

1.     متون نثر

1-1-    تاریخ بیهقی؛ "گزیده تاریخ بیهقی" دبیرسیاقی، نرگس روان پور، خطیب رهبر- در صورت امکان تمام متن و شرح و توضیح آن با استفاده از کتاب آقای منوچهر دانش پژوه-.

 

1-2-  کلیله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضیحات مجتبی مینوی- با تاکید بر ترجمه اشعار عربی، آیات، احادیث و امثال و دقت در تجزیه و ترکیب و اعراب گذاری-.

 

1-3-   چهارمقاله؛ به تصحیح دکتر محمد معین (مقدمه، باب دبیری و شاعری).

1-4-   مرزبان نامه؛ بویژه باب چهارم.

1-5-     جهانگشای جوینی؛ جلد اول با استفاده از گزیده دکتر شعار، گزیده دکتر یدالله شکری از مجموعه شاهکارهای ادب فارسی، گزیده دکتر خطیب رهبر با استفاده از شرح مشکلات جهانگشا از دکتر خاتمی، با تاکید بر لغات مفعولی و اعلام و دقت در عبارات عربی.

- از گزیده ها نیز متنهای منتخب از جلد اول خوانده شود.

1-6-    گلستان؛ متن گلستان به کوشش دکتر غلامحسین یوسفی و همچنین خطیب رهبر- به کتاب اخیر از حیث نکات دستوری بیشتر توجه شود- با تاکید بر اشعار عربی، آیات و امثال.

- نکته1: از کتاب برگزیده متون مصنوع و مزین فارسی اثر دکتر اسماعیل حاکمی، مقدمه کتاب و نمونه های منتخب از کلیله و دمنه، مرزبان نامه و جهانگشا خوانده شود.

- نکته2: از فرهنگ عبارتهای متون مصنوع و فنی اثر دکتر مدبری، برای رفع دشواریها و مشکلات متون فنی و مصنوع استفاده شود.

- نکته 3: از فرهنگ فارسی اثر مرحوم دکتر محمد معین- بویژه بخش دوم، نیمه دوم جلد چهارم- برای معانی ترکیبات عربی مستعمل در متون فارسی استفاده شود.

 

2.     متون نظم

2-1-    حافظ؛ شرح دکتر خطیب رهبر، "حافظ نامه" بهاءالدین خرمشاهی، "ذهن و زبان حافظ" از خرمشاهی، "در جستجوی حافظ" از رحیم ذوالنور، "مجموعه مقالات" دکتر دادبه درباره حافظ و "مجموعه مقالات" نشر دانش درباره حافظ.

2-2-  بوستان؛ با شرح و توضیح دکتر خزائلی.

2-3-     مثنوی، دفتر اول؛ "شرح مثنوی شریف" از مرحوم فروزانفر و ادامه آن از دکتر سیدجعفر شهیدی. برای یادگیری بهتر دفتر اول توجه به اقتباس از آیات، احادیث و اشارات داستانی لازم است، به همین منظور از دو کتاب "احادیث مثنوی" فروزانفر و "آیات مثنوی" درگاهی، هر دو از نشر امیرکبیر می توان بهره گرفت.

2-4-     خاقانی؛ گزیده خاقانی از دکتر ضیاءالدین سجادی- هر دو گزیده ایشان یکی چاپ امیرکبیر و دیگر چاپ نشر سخن و دیگر گزیده ها- همچنین کتاب "شرح مشکلات اشعار خاقانی" اثر مرحوم سجادی انتشارات زوار.

2-5-   حدیقه سنایی؛ از هر گزیده ای باشد. بیشتر مقدمات و اشعار قبل از داستانها و حکایات.

2-6-   منطق الطیر؛ گزیده از هر نویسنده ای که باشد- ترجیحا گزیده دکتر شمیسا-. استفاده از "گزیده منطق الطیر و شیخ صنعان" هر دو شاهکارهای ادب فارسی.

- نکته1: برای فهم بهتر متون ادبی لازم است از فرهنگهای موضوعی و تخصصی استفاده گردد.

از جمله:

1.     "فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی" از دکتر یاحقی،

2.     "فرهنگ تلمیحات" از دکتر شمیسا،

3.     "فرهنگ ادبیات فارسی دری" از دکتر زهرا خانلری،

4.     "فرهنگ اصطلاحات نجومی" از دکتر مصطفا،

5.     "فرهنگ علوم فلسفی و کلامی" از دکتر سید جعفر سجادی،

6.     "فرهنگ واژه نامه" از عبدالحسین نوشین،

7.     "اصطلاحات و صناعات ادبی" از دکتر طباطبایی،

8.     "واژه نامه ادبی" از صالح حسینی،

9.     "واژه نامه شاعری" از میمنت میرصادقی،

10. "فرهنگ اصطلاحات ادبی" از سیما داد،

11. و نظایر این فرهنگها.

 

2-7-     شاهنامه؛ جلد اول از چاپ مسکو یا چاپ ژول مول. "شاهنامه فردوسی" جلد اول با شرح و توضیح جوینی، "بهین نامه باستان" تا ص100 از دکتر جعفر یاحقی، و واژه نامه و توضیحات "غمنامه رستم و سهراب" و "رزم نامه رستم و اسفندیار" با استفاده از توضیحات دکتر شعار و انوری و یا توضیحات دکتر منصور رستگار فسایی و سایر جزوات آموزشی.

 

          3. کلیات ادبی: شامل تاریخ ادبیات، سبک شناسی، عروض و قافیه، علوم بلاغی (معانی، بیان و بدیع) و دستور زبان فارسی.

3-1-     تاریخ ادبیات؛ "تاریخ ادبیات فارسی" از دکتر صفا- ترجیحا تلخیص آن به کوشش دکتر ترابی- و حداقل "مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی" از دکتر صفا.

3-2-     سبک شناسی؛ "سبک شناسی" مرحوم بهار- حداقل جلد دوم-، "سبک شناسی شعرو نثر" از دکتر شمیسا، "صور خیال در شعر فارسی" (مباحث پایانی کتاب، مقدمه شاعر آیینه ها، مقدمه مفلس کیمیا فروش، مقدمه تازیانه های سلوک) از دکتر شفیعی کدکنی و جزوات آموزشی.

3-3-     عروض و قافیه؛ "وزن و قافیه شعر فارسی" از وحیدیان کامیاراز نشر دانشگاهی، "عروض و قافیه" دکتر شمیسا. در حد تقطیع، رکن بندی، تشخیص وزن، نام بحر، بحور کثیر الاستعمال، نام زحافهای معروف، عیوب قافیه و حرکات قافیه.

3-4-     علوم بلاغی؛ "فنون بلاغت و صناعات ادبی" از علامه همایی، "آیین سخن" از دکتر صفا، "هنجار گفتار" از سید نصرالله تقوی، "معانی و بیان" از دکتر جلیل تجلیل، "معانی و بیان" از دکتر علوی و اشرف زاده از انتشارات سمت، "بیان" و "بدیع" از دکتر شمیسا.

3-5-     دستور زبان؛ "دستور زبان پنج استاد"، دستور زبان خیام پور، دستور دکتر خانلری و بویژه دستور دکتر احمدی گیوی (هر دو جلد).

 

        4.   متون عربی: قواعد و قرائت.

4-1-  قرآن مجید؛ سوره هایی که در متون ادب فارسی آیاتی از آنها بیشتر آمده است.

4-2-  نهج البلاغه؛ خطبه ها و کلمات قصار.

4-3-     بخشهایی از "مجانی الحدیث" و "مجانی الادب". "گزیده نظم و نثر عربی" از دکتر رادمنش از نشر آستان قدس رضوی و سایر جزوات آموزشی.

4-4-     صرف و نحو؛ حداقل کتاب دکتر خوانساری، "زبان قرآن" حمید محمدی (صرف و نحو)، "مبادی العربیه" جلد 3و4، "اصول الصرف" و "اصول النحو" هر دو از دکتر شهابی از نشر دانشگاه تهران (کتاب اخیر از حیث شواهد و گزیده های نظم و نثر قابل توجه است).

4-5-     عبارتهای عربی کتابهای "کلیله و دمنه"، جلد اول "جهانگشا"، "مرزبان نامه"، اشعار حافظ و اشعار سعدی و مولانا در مثنوی و گلستان.

         

      5.  متون انگلیسی: گرامر و قرائت.

5-1-   گرامر؛ در حد انگلیسی دبیرستان.

5-2-     قرائت؛ بخشهایی از "دائره المعارف اسلام"- بخشی که در معرفی شاعران، نویسندگان و موضوعات ادبی است-، بخشهایی از "تاریخ ادبیات ایران" از ادوارد براون- با استفاده از ترجمه آن از نشر مروارید-.

5-3- آشنایی با معروفترین اصطلاحات ادبی به زبان انگلیسی.

‹این منابع توسط دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی ارائه شده است.›

http://www.paarsi.com/resources_master_f.asp

تاریخ ارسال: دوشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1385 ساعت 11:57 ب.ظ | نویسنده: غلامرضا عبادی | چاپ مطلب
نظرات (18)
پنج‌شنبه 18 مرداد‌ماه سال 1386 11:24 ب.ظ
امتیاز: 17 4
لینک نظر
سلام
متاسفانه این منابع ناقص می باشد و نمی توان به ان اتکا داشت اگر خواستید من می توانم به شما کمک کنم
شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1388 02:54 ب.ظ
سعید
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام چند منبع جدید و عالی برای کارشناسی ارشد عربی
1-1000+100 تست صرف ونحو عربی
2- ترجمه وشرح گزیده ای از المجانی الحدیثه
شنبه 13 تیر‌ماه سال 1388 09:52 ق.ظ
سیما
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام دو کتاب از کتب فوق را هرچه گشتم و در اینترنت نیز گشتم اصلا پیدا نکردم.
میشه اسم درست و نام انتشارات رو هم بگین:
1-فرهنگ عبارتهای متون مصنوع و فنی اثر دکتر مدبری،
2-برگزیده متون مصنوع و مزین فارسی اثر دکتر اسماعیل حاکمی،
بسیار بسیار ممنونم
یکشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1388 09:33 ب.ظ
parichehr
امتیاز: 0 0
لینک نظر
salam, man daneshjuye hogghugh hastam va ghasd daram adabiat (arshad)sherkat konam
benazaretun in kar shodaniye?&bedune ostad tosiye mikomid chetor bekhunam
mersi
چهارشنبه 30 تیر‌ماه سال 1389 02:32 ب.ظ
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام .اینکه جزئیات رو درج کردید کار خوبی بود.
پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389 05:22 ب.ظ
داود
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
من لیسانس برق هستم میخوام برای ارشد تغییر گرایش بدهم میشه در مورد منابع ارشد ادبیات مرا بیشتر راهنمایی کنید ؟
مثلا کتاب هایی که فر موده اید تمام کتاب یا قسمتی...
چه انتشاراتی؟
و ...
متشکرو
شنبه 23 مرداد‌ماه سال 1389 08:46 ب.ظ
جلال زنگنه
امتیاز: 0 0
لینک نظر
میشه خواهش کنم با فونت کوچک بنویسید. این قدر بزرگ نوشتن باعث شدن مطالبتون انسجامشون رو حفظ نکنن.
چهارشنبه 19 آبان‌ماه سال 1389 12:36 ب.ظ
جانان
امتیاز: 0 1
لینک نظر
سلام خواهش می کنم جواب بدید بدون استاد می خوام شروع کنم می توانم می شه منابع را دقیق برام ارسال کنید ممنون من لیسانسم اصلاً مرتبط نیست اما عاشق ادبیاتم
پنج‌شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1389 06:31 ب.ظ
افسانه
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام بزرگوار!دو لیسانس گرفتم اموزش ابتدایی و روابط عمومی برای کارشناسی ارشد ادبیات دانشگاه ازاد شرکت کردم ولی هیچ از ادبیات نمی دانم دوست دارم جدی این رشته را دنبال کنم به نظر شما می تونم ؟ چند سال بخونم ارشد ازاد قبول می شم ؟اموزگار هستم با15سال سابقه کار ممنون می شم اگه راهنمایی فرمایید
پاسخ:
سلام
از این که ما رو قابل دونستی ممنونم
اما برای درس اگر یک سال تو آزمون های موسسات خصوصی شرکت کنی و بسته آموزشی آن ها را مطالعه کنی و در آزمون هیش هم شرکت کنی حتما موفق می شوی راستی بعضی درس هاشو خودت میتونی بخونی اما برخی دیگرش رو باید حتما با یک معلم یا استاد ادبیات مشورت کنی
شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1390 09:36 ق.ظ
هستی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام میشه لطف کنید منابع جدید رو بزنید؟واینکه چه تست هایی مفیدتر هستن؟باتشکر

پاسخ:
منابع جدیدی الان در دسترس ندارم اما کتب تست سنجش تکمیلی بهتر از موسسات دیگر هستند
دوشنبه 10 مرداد‌ماه سال 1390 10:02 ب.ظ
کریمی
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام
کدوم یکی از این منابع مهمترن؟کدوم رو میشه نخوند؟
شما خودتون از کدوم شروع کردین؟
من توی عربی خیلی ضعیفم ،چیکارباید بکنم؟
از اون طرف دیپلم زبان انگلیسیم رو گرفتم،انگلیسی میتونه ضعفم رو توی عربی جبران کنه؟
پاسخ:
همه منابع مهم هست برای عربی روزی دو جلسه برای خودت کلاس بذار و از مبادی العربیه ج۴ هم فارسی و هم عربی اش را بخر و مطالعه کن. در مقدمه نصاب الصبیان آمده کلید همه علوم لغت عرب هست.حتما موفق می شوید.
شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1390 02:21 ب.ظ
امتیاز: 1 0
لینک نظر
با عرض سلام و خسته نباشید
من می خوام ارشد زبان و ادبیات فارسی شرکت کنم ولی منابع کاملش رو ندارم میشه منابع کاملی رو تو سایت بزارید ؟
چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1390 02:10 ب.ظ
موج خیس
امتیاز: 2 1
لینک نظر
سلام من لیسانسیه محیط زیستم اما می خوام واسه ارشد ادبیات بخونم میشه بهم کمک کنید که چه منابعی بخونم
من واقعا ادبیات دوست دارم
خواهش می کنم کمکم کنید
با تشکر
پنج‌شنبه 19 آبان‌ماه سال 1390 11:13 ق.ظ
قاسم بحرانی
امتیاز: 1 1
لینک نظر
سلام
ممنون دوست عزیز استفاده بردم
شنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1391 12:40 ب.ظ
بانو
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام یه سوال داشتم
اگه کسی رشته لیسانسش چیز دیگه ای باشه میتونه ادبیات بخونه
شنبه 21 مرداد‌ماه سال 1391 12:55 ق.ظ
من
امتیاز: 2 0
لینک نظر
سلام ممنون از سایت مفیدتون.من در حال تحصیل در رشته ابیات انگلیسی هستم و میخوام بعد از گرفتن لیسانسم برای ادامه تحصیل ارشد ادبیات فارسی بخونم به نظر شما کار درستیه ؟شانس قبولیم چقده؟
پنج‌شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1391 03:39 ب.ظ
بذرافشان
امتیاز: 2 0
لینک نظر
من همسرم با شما همکاره و انشالله میخواد ادامه تحصیل بده و خلیلی دنبال منابع هست .آیا منابع دانشگاه آزاد با سراسری فرق داره چون ایشون قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد رو دارن واقعا ممنون می شم تا منو راهنمایی کنین.
سه‌شنبه 29 مهر‌ماه سال 1393 11:05 ب.ظ
میر حسن
امتیاز: 0 0
لینک نظر
تشکر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد